Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
dr Snežana Tovilović
docent
Angažovanost na predmetima
Osnovne akademske studije

Master akademske studije

Doktorske studije

Predmeti starih i drugih studijskih programa »

Odabrana bibliografija
Tovilović, S. (2004): Latentna struktura skale socijalne anksioznosti i relacije između socijalne anksioznosti i iracionalnih uverenja. Psihologija, vol. 37, (1), 63-88. 
Tovilović, S. (2005): Asertivni trening: efekti tretmana, održivost promena i udeo terapeuta u terapijskom ishodu. Psihologija, vol. 38, (1), 35-54. 
Tovilović, S., Novović, Z., Biro, M. Gavrilov-Jerković, V. (2005): Psihometrijske karakteristike Ratusove skale asertivnosti. U Franceško, M., Zototović, M. (ur.) Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji, str. 302-317. Filozofski fakultet, Novi Sad. 
Novović, Z., Gavrilov, V., Tovilović, S., Biro, M. (2005): Struktura kognitivnih sardžaja anksioznih i depresivnih pacijenata. Psihologija, vol. 38, (3), 327-343. 
Novović, Z., Gavrilov, V., Tovilović, S., Biro, M. (2005): Neke psihometrijske karakteristike Bekove skale beznadežnosti. Psihologija, vol. 38, (1), 77-92. 
Biro, M., Novović, Z., Tovilović, S. (2006): Kognitivno funkcionisanje edukativno zapuštene dece predškolskog uzrasta. Psihologija, vol.39, (2), 183-206. Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad