Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
dr Jasmina Kodžopeljić
redovni profesor
Angažovanost na predmetima
Osnovne akademske studije

Master akademske studije

Doktorske studije

Predmeti starih i drugih studijskih programa »

Odabrana bibliografija
Genc, L., Kodžopeljić, J. (1991). Exposure to two languages in the preschool period: metalinguistic development and acquisiton of reading, Journal of Multilingual and Multicultural Development, vol. 12:3, 137-163. 
Kodžopeljić, J. (1996). Metalingvistički preduslovi uspešnog usvajanja čitanja, Psihologija, 1, 35-48 
Kodžopeljić, J. (1996). Prisustvo metalingvističkih sposobnosti na predškolskom uzrastu, Pedagoška stvarnost, 7-8, 483 – 493. 
Kodžopeljić, J. (1997). Svest o rečima kao faktor usvajanja čitanja, Psihologija, 3, 231-240. 
Franceško, M., Kodžopeljić, J., Mihić, V. (2002). Neki sociodemografski i psihološki korelati motiva postignuća, Psihologija, vol. 38, 2, 149-165. 
Franceško, M., Kodžopeljić, J., Mihić, V. (2005). European identity in Serbia and Montenegro, Psihologija, vol.38, 2, 149-165. 
Kodžopeljić, J., Franceško, M., Mihić, V. (2005). Psychological characteristics of the subjects with different structures of social identity, ISPP 28th Annual Scientific Meeting, Toronto, Canada 
Kodžopeljić, J., Franceško, M. (2007). Vrednovanje kvaliteta nastavnog procesa: uporedna analiza procena studenata obuhvaćenih različitim fazama reforme, Nastava i vaspitanje, br. 3, Pedagoško društvo Srbije, Beograd, 244 – 263 
Kodžopeljić, J. Štula, J., Genc, L. (2007). Konstrukcija skale za merenje vaspitnih stavova, Zbornik radova sa međunarodnog interdisciplinarnog naučnog skupaEvropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja“, Odsek za pedagogiju, Filozofski fakultet, Novi Sad, 467 – 473, 
Franceško, M., Kodžopeljić, J., Janičić, B. (2006). Prediktori socijalnog identiteta na dimenziji nacionalni-evropski, Sociologija, vol. XLVIII, 2, 309-326. Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad