Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
dr Milan Oljača
asistent
Angažovanost na predmetima
Osnovne akademske studije

Predmeti starih i drugih studijskih programa »

Odabrana bibliografija
Čolović, P., Smederevac, S., Oljača, M., Nikolašević, Ž., & Mitrović, D. (2018). A Short Measure of the Revised Reinforcement Sensitivity Theory – RSQ17. The Journal of Psychology, 1–18. doi:10.1080/00223980.2017.1419158 
Oljača, M., Milovanovic, I., i Sadikovic, S. (2017). Nasilno ponašanje na višem osnovnoškolskom uzrastu: uloga pola i osobina ličnosti. Nastava i Vaspitanje, 66 (2), 321–336. doi:10.5937/nasvas1702321o 
Oljača, M., Branovački, B., i Sadiković, S. (u štampi). Socijalno poželjno odgovaranje i struktura ličnosti – dimenzionalna i tipološka perspektiva. Primenjena psihologija. 
Volarov, M., Oljača, M., Mihić, Lj., i Čolović, P. (2017). Psihometrijska evaluacija srpske adaptacije indeksa senzitivnosti na simptome anksioznosti (ASI-3). Primenjena psihologija, 10, 401 - 425. doi: 10.19090/pp.2017.3.401-425  
Sadiković, S., & Oljača, M. (2017). The overlaps between context-based and dispositional models of temperament and personality: Russian versus Western school. Conerence of the International Society for the Study of Individual Differences, Book of Abstracts, 233, July 24-28, Warsaw, Poland. ISBN: 978-83-939189-9-7. 
Mitrović, D. & Oljača, M. (2016). The Incremental Validity of Reinforcement Sensitivity Questionnaire in Prediction of Anxiety and Impulsivity. 18th European conference on personality. Book of Abstracts, 271, July 19-23, Timisoara, Romania. 
Oljača, M., Dinić, B., i Branovački, B. (2015). Nasilje prema roditeljima: atribuiranje odgovornosti za nasilje i dimenzije agresivnosti. Rad prezentovan na Međunarodnom naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad, Srbija. Knjiga rezimea, strana 181 – 184. ISBN 978-86-6065-333-0.  
Jordanov, M., Nenadić, F., Oljača, M., i Dinić, B. (2014). Povezanost agresivnosti i nasilnog ponašanja kod zatvorske i nezatvorske populacije. Rad prezentovan na 62. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, Srbija. Knjiga rezimea, strana 101-102. ISBN 978-86-89377-10-1.  
Oljača, M., Otašević, B., i Jovanov, M. (2014). Kriminalno i nasilno ponašanje i osobine ličnosti. Rad prezentovan na 62. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, Srbija. Knjiga rezimea, strana 29 - 30. ISBN 978-86-89377-10-1.  
Smederevac, S., Dinić, B., i Oljača, M. (2014). Životni događaji i delinkventno ponašanje: istraživanje na uzorku zatvorenika i pripadnika opšte populacije. Rad prezentovan na sedmom naučno-stručnom skupu „InterRegioSci 2014.“. Novi Sad, Srbija. Knjiga rezimea, strana 93, 5. Maj, 2014.  
Dinić, B., Oljača, M., i Raković, S. (2013). Koje forme agresije nasleđujemo, a koje stičemo? Rad prezentovan na Međunarodnom naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad, Srbija. Knjiga rezimea, strana 44 - 45. ISBN 978-86-6065-174-9.  
Smederevac, S., Mitrovic, D., Oljača M., i Čolovic, P. (2012). Treća psiholeksička studija u Srbiji: struktura pridevskih opisa ličnosti. Rad prezentovan na XVIII naučnom skupu Empirijska istraživanja u psihologiji. Knjiga rezimea, 154 – 155. Beograd, Srbija. ISBN 978-86-86563-33-0.  
Oljača, M., Čolović, P., Smederevac, S., i Dinić, B. (2012). Nasilje u opštoj i zatvorskoj populaciji - Tipološki pristup. Rad prezentovan na 60. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 33-34. Beograd, Srbija. ISBN 978-86-83797-93-6  
Otašević, B., Jovanov, M., i Oljača, M. (2014). Razlike u dimenzijama agresivnosti između nasilnih i nenasilnih prestupnika i pripadnika opšte populacije. Primenjena psihologija, 7, 565-579. UDK 343.9:316.624 Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad