Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
dr Ivan Jerković
redovni profesor
Angažovanost na predmetima
Osnovne akademske studije

Master akademske studije

Doktorske studije

Predmeti starih i drugih studijskih programa »

Odabrana bibliografija
Jerković,I., Dulić,S., Gavrilov,V., Panić,V., Rajnhart,Z., Bogdanov,M.(1996). Mogućnosti tretmana institucionalno smeštene enuretične dece. Časopis za kliničku psihologiju i socijalnu patologiju. 1-2, 191-207. 
Jerković,I.(1996). Psihološka prevencija u praksi. Nastava i vaspitanje. 4-5, 752-757. 
Jerković,I.(1997). Detinjstvo i razvoj. Učiteljski fakultet Sombor. 
Jerković,I., Gavrilov,V.(1997). Nivoi kauzalnih atribucija. Psihologija, 4, 379-394. 
Jerković,I.(1999). Prevremeni polazak u školu-šansa ili rizik. Zadužbina Andrejević. 
Jerković,I., Gavrilov-Jerković,V.(1999). Sekundarna neurotizacija školske dece. Pedagoška stvarnost, 5-6, 492-503. 
Jerković,I.(2001). Kvalitetno obrazovanje – razvijeno društvo (Reforma obrazovanja u Srbiji – da li je poslednja?). Norma, 3, 197-204. 
Pelkonen,P.H., Jerković,I.(2002). Towards Quality Teacher Education in Universities: Finnish Eхample. Norma, 1-2, 
Jerković,I.(2003). Kauzalne atribucije roditelja kao formativni uticaj u razvoju enureze kod dece. Psihologija, vol. 36, 1, 73-87. 
Jerković,I., Kondić,K.(2003). Specifičnosti psihodijagnostike u razvojnom dobu. U: M.Biro; W.Butollo(Ur.): Klinička psihologija. Munchen: Ludwig Maximilians Universitat, Novi Sad: Futura publikacije, 219-236. 
Jerković,I., Gavrilov-Jerković,V.(2003). Psihološka intervencija u multikulturnom društvu. U: M.Biro; W.Butollo(Ur.): Klinička psihologija. Munchen: Ludwig Maximilians Universitat, Novi Sad: Futura publikacije, 393-403. 
Jerković,I.(2007). Vaspitni stil roditelja i porodična adaptabilnost. U: Zotović, M. (Ur.): Porodice u Vojvodini: Karakteristike i funkcionalnost. Monografija projekta: Porodica kao vrednost u društvu u procesu tranzicije (Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnologiju), Filozofski fakultet, 47-63. 
Jerković,I.(2007). Uspon i pad teorija: Psihoanalitička paradigma u psihologiji. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Filofozofski fakultet, XXXII, 207-225 
Jerković,I.(2008). Razvojni problemi-od teorije do intervencije (Zbirka tekstova o teoriji i praksi u kliničkoj psihologiji razvojnog doba). Novi Sad: Futura publikacije, ISBN 978-86-7188-093-0 
Jerković,I., Pivk,L.(2008). Manipulacija seksualnošću i obrazovanje: od incidenta do novog morala. Novi Sad: Pedagoška stvarnost, , 5-6, 543-559, ISSN 0553-4569  
Jerković,I., Zotović,M.(2008). Osnovi razvojne psihologije. Novi Sad: Futura publikacije, 1-159, ISBN 978-86-7188-099-2 
Jerković,I.(2008). Teacher Competencies in the Curriculum for Education of Psychologists. In: Pantic, N./Ed./(2008): Tuning Teacher Education curricula in the Western Balkans. Centre for Educational Policy, ISBN 978-86-87753-00-6, 97-113 
Jerković,I.(2009). Porodična adaptabilnost – značaj i merenje. U: Zotović, M., Petrović, J., Mihić, I. (Ur.): Psihološka procena porodice: mogućnosti i ograničenja. Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 124-133 ISBN 978-86-6065-012-4 
Jerković,I.(2009). Poruke jedne uspele karijere i neuspele misije – Paja Radosavljević (1879-1958). Novi Sad: Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 2009. Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad