Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
dr Jelena Matanović
docent
Angažovanost na predmetima
Osnovne akademske studije

Master akademske studije

Predmeti starih i drugih studijskih programa »

Odabrana bibliografija
Kajon, J. (2005). Psihološka struktura nacionalnog i evropskog identiteta-međukulturno istraživanje. U: Franceško, M. i Zotović, M. (Ur.). Ličnost u višekulturnom društvu: Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji, vol V, Novi Sad, Filozofski fakultet, Odsek za psihologiju, 59-74. ISSN 1452-211X, ISBN86-80271-23-3. 
Franceško, M. Mihić, V. i Kajon, J. (2006). Socijalna distanca i stereotipi o Romima kod dece novosadskih osnovnih škola. Psihologija, 39 (2), 167-182. 
Franceško, M. Kosanović, B. & Kajon, J. (2006). Comparative analysis of theoretical and empirical models of working styles and their salience in managers. Saopštenje na međunarodnom znanstveno-stručnom skupu 15. Dani psihologije, Zadar, 25.-27.05.2006. Sažetci radova, str. 135. ISBN 953-7237-11-7. 
Franceško, M. Kajon, J & Mihić, V. (2006). Operationalization of a model of salesmen typology. Saopštenje na međunarodnom znanstveno-stručnom skupu 15. Dani psihologije, Zadar, 25.-27.05.2006. Sažetci radova, str. 134. ISBN 953-7237-11-7. 
Franceško, M. Mihić, V. i Kajon, J. (2006). The authoritarian personality – re-consideration in the new context. Saopštenje na 29.th Annual Scientific Meeting International Society of Political Psychology, Barselona, Spain, 12-15.07.2006. Book of presents, page 56. Copyright © 2008-2023 Odsek za psihologiju, Novi Sad