Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
dr Nebojša Majstorović
vanredni profesor
Angažovanost na predmetima
Osnovne akademske studije

Master akademske studije

Doktorske studije

Predmeti starih i drugih studijskih programa »

Odabrana bibliografija
Majstorović, N., Popov, B., Matanović, J. Slijepčević, V., i Jelić, D. (2017). Nezaposlenost u Republici Srbiji: posledice po psiho-somatsko zdravlje i ključni faktori uspeha u ponovnom zapošljavanju. Filozofski fakultet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija. ISBN: 978-86-6065-410-8. 
Majstorović, N., Popov, B., Matanović, J. i Slijepčević, V. (2016). Psychophysical Health During Prolonged Unemployment: Longitudinal Data. Primenjena psihologija, Vol. 9 (4), str. 379-394. UDK:331.565:159.9. doi: 10.19090/pp.2016.4.379-394 
Majstorović, N., Matanović, J., Slijepčević V., Popov, B., Jelić, D. (2016) Faktori psiho-fizičkog zdravlja nezaposlenih u Srbiji. U: Relacije i granice - psihologija i interpersonalni odnosi: zbornik radova 64. Naučnog skupa. Zlatibor: Društvo psihologa Srbije. 
Majstorović, N., Popov, B. & Matanović, J. (2015). Unemployment health consequences and factors of activism in re-employment. Saopštenje na 14th European Congress of Psychology, 7-10.7.2015, Milan, Italy. Abstract book, str. 943. ISBN 9788898116225. Knjiga abstrakata dostupna na http://www.ecp2015.it/wp-content/uploads/2015/07/ECP-2015-Abstract-Book_upd27jul1.pdf 
Majstorović, N., Vermezović, T., Popov, B. & Matanović, J. (2015). Demografske odlike i aspekti psiho-fizičkog zdravlja kod nezaposlenih u Srbiji. Usmeno saopštenje na Naučno-stručnom skupu "Savremeni trendovi u psihologiji", 29-31. 10. 2015. Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu. Knjika sažetaka str. 49-51. ISBN 978-86-6065-333-0 
Majstorović, N. (2012). Istraživačke metode i tehnike u industrijskoj/organizacijskoj psihologiji. Filozofski fakultet, Novi Sad. ISBN: 978-86-6065-116-9. 
Majstorović, N. (2012). Korupcija: uzroci, ekspanzija i intervencija. Akademska knjiga. Novi Sad. ISBN: 978-86-6263-006-3. 
Majstorović, N. (2011). Efekti nezaposlenost i faktori aktivizma u ponovnom zapošljavanju. Primenjena psihologija, Vol.3, str. 205-227. 
Majstorović, N. (2010). Značaj motivacije za učenje u predikciji uspeha i zadovoljstva studijama. Nastava i vaspitanje, broj 1, 72-85. 
Hadžić, O., Majstorović, N. i Nedeljković, M. (2009).Percepcija podrške rukovodioca, dimenzije ličnosti zaposlenih i njihovo zadovoljstvo pojedinim aspektima posla. Psihologija, Vol. 42, broj 3, 375-392. 
Okanović, P., Okanović, D. i Majstorović, N. (2009). Provera metrijskih karakteristika upitnika stilova donošenja kupovnih odluka primenjenog u uslovima sa i bez vezanosti za proizvod. Primenjena psihologija, Vol. 2, broj 2, 167-189. 
Majstorović, N. (2008). Primena teorije self-determinacije u istraživanju radne motivacije. Primenjena psihologija, Vol . 1, broj 1-2,5-18. 
Majstorović, N., Green-Demers, I. & Legault, L. (2008). Measuring Selfhood according to Self-Determination Theory: Construction and Validation of the Ego Functioning Questionnaire (EFQ). Psihologija, Vol. 41, broj 2, 213-235. 
Majstorović, N., & Franceško, M. (2002). Konstrukcija i metrijska analiza jednog novog upitnika za procenu religioznosti. Ličnost u višekulturnom društvu, 4, 183-189. 
Franceško, M., Kodzopeljić, J., Majstorović, N., & Mihić, V. (2002). Aspekti evropskog identitetta operacionalizovani skalom EUROID2002. Ličnost u višekulturnom društvu, 4, 105 -114. 
Sundar, P., Majstorovic, N., Moziar, M. & Ochocka, J (2001). An assessment of employment needs of consumer/survivors in Wellington-Dufferin Region. Kitchener, ON: Centre for Research and Education in Human Services. 
Majstorović, N. (1996). Nivo potreba i interpersonalne vrednosti. Izdanja Odseka za Psihologiju Filozofskog fakulteta. No.3, 77-92. 
Majstorović, N. (1996). Interpersonalne vrednosti nastavnika osnovne škole. Pedagoška stvarnost,Vol 9-10, 564-578. 
Majstorović, N. (1995). Metrijske karakteristike upitnika radnih vrednosti Donalda Supera. Ličnost u višekulturnom društvu, Odsek za Psihologiju Filozofskog fakulteta, Novi Sad, No. 2, 194-205. 
Majstorović, N. (1995). Radne vrednosti studenata psihologije. Ličnost u višekulturnom društvu, Ličnost u višekulturnom društvu, Odsek za Psihologiju Filozofskog fakulteta, Novi Sad, No. 2, 182-194. 
Majstorović, N. (1995). Metrijske karatkeristike upitnika osnovnih ljudskih potreba. Ličnost u višekulturnom društvu, Odsek za Psihologiju Filozofskog fakulteta, Novi Sad, No. 2, 194-205. 
Majstorović, N., Franceško, M. & Ignjatović, I. (1994). Struktura autoritarnosti merena skalom ‘A’ iz upitnika MK-240 kod učenika uzrasta 16 i 18 godina. Ličnost u višekulturnom društvu, Odsek za Psihologiju Filozofskog fakulteta, Novi Sad, No. 1, 148-157. Copyright © 2008-2023 Odsek za psihologiju, Novi Sad