Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
dr Marko Škorić
vanredni profesor
Angažovanost na predmetima
Doktorske studije

Predmeti starih i drugih studijskih programa »

Odabrana bibliografija
Škorić, M. (2010). Sociologija nauke: mertonovski i konstruktivistički programi. Sremski Karlovci i Novi Sad: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. 
Škorić, M. i A. Kišjuhas (2012). Evolucija i prirodna selekcija: od Anaksimandra do Darvina. Novi Sad: Mediterran Publishing. 
Škorić, M. (2013). Teorija selekcije Georga Simmela. Filozofska istraživanja 33 (2): 331-342. 
Škorić, M. i A. Kišjuhas (2014). Vodič kroz ideologije I. Novi Sad: AKO. 
Škorić, M. i A. Kišjuhas (2015). Vodič kroz ideologije II. Novi Sad: AKO. 
Škorić, M. and A. Kišjuhas (2015). Magic social numbers: On the social geometry of human groups. Anthropos 110 (2): 489-501. 
Škorić, M. (2016). Radikalni ateizam Jeana Mesliera. Filozofska istraživanja 36 (2): 311-326. 
Škorić, M. i A. Kišjuhas (2018). Revolucije i društva: uvod u teorijsku sociologiju revolucija. Novi Sad: Filozofski fakultet. Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad