Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Milan Oljača
asistent
Angažovanost na predmetima
Osnovne akademske studije

Predmeti starih i drugih studijskih programa »

Odabrana bibliografija
Volarov, M., Oljača, M., Mihić, Lj., i Čolović, P. (u štampi). Psihometrijska evaluacija srpske adaptacije indeksa senzitivnosti na simptome anksioznosti (ASI-3). Primenjena psihologija. 
Oljača, M., Dinić, B. i Sokolovska, V. (2015). Efekti stavova prema nasilju na nasilno ponašanje učenika srednjih škola: moderatorska uloga pola i agresivnosti. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 47, 285 – 304. 
Otašević, B., Jovanov, M. i Oljača, M. (2014). Razlike u dimenzijama agresivnosti između nasilnih i nenasilnih prestupnika i pripadnika opšte populacije. Primenjena psihologija, 7, 565-579. 
Dinić, B., Sokolovska, V., Milovanović, I. i Oljača, M. (2014). Oblici i činioci školskog nasilništva i viktimizacije. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja, 46, 399-424. 
Mitrović, D. i Oljača, M. (2016). Inkrementalna validnost Upitnika osetljivosti na potkrepljenje u predviđanju anksioznosti i impulsivnosti [The Incremental Validity of Reinforcement Sensitivity Questionnaire in Prediction of Anxiety and Impulsivity]. Rad prezentovan na 18. Evropskoj konferenciji iz psihologije ličnosti [18th European conference on personality]. Temišvar, Rumunija. Knjiga rezimea, strana 271. 
Oljača, M., Dinić, B. i Branovački, B. (2015). Nasilje prema roditeljima: atribuiranje odgovornosti za nasilje i dimenzije agresivnosti. Rad prezentovan na Međunarodnom naučno-stručnom skupu Savremeni trendovi u psihologiji. Novi Sad, Srbija. Knjiga rezimea, strana 181 – 184. ISBN 978-86-6065-333-0. 
Oljača, M., Nenadić, F. i Jordanov, M. (2015). Nasilno ponašanje prema partneru: kontekstualni i dispozicioni činioci. Rad prezentovan na 63. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, Srbija. Knjiga rezimea, 19. ISBN 978-86-89377-17-0. 
Jordanov, M., Nenadić, F., Oljača, M. i Dinić, B. (2014). Povezanost agresivnosti i nasilnog ponašanja kod zatvorske i nezatvorske populacije. Rad prezentovan na 62. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, Srbija. Knjiga rezimea, strana 101-102. ISBN 978-86-89377-10-1. 
Oljača, M., Otašević, B. i Jovanov, M. (2014). Kriminalno i nasilno ponašanje i osobine ličnosti. Rad prezentovan na 62. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije, Zlatibor, Srbija. Knjiga rezimea, strana 29 - 30. ISBN 978-86-89377-10-1. 
Oljača, M., Čolović, P., Smederevac, S. i Dinić, B. (2012). Nasilje u opštoj i zatvorskoj populaciji - Tipološki pristup. Rad prezentovan na 60. Naučno-stručnom skupu Društva psihologa Srbije. Knjiga rezimea, 33-34. Beograd, Srbija. ISBN 978-86-83797-93-6 Copyright © 2008-2017 Odsek za psihologiju, Novi Sad