Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Ilija Milovanović
asistent
Angažovanost na predmetima
Osnovne akademske studije

Master akademske studije

Predmeti starih i drugih studijskih programa »

Odabrana bibliografija
Milovanović, I. (2019). Math anxiety, math achievement and math motivation in high school students: Gender effects. Croatian Journal of Education, in press. 
Milovanović, I., Sadiković, S., & Kodžopeljić, J. (2018). Genetic and environmental factors in emotion regulation and life satisfaction: a twin study.Primenjena psihologija,11(4), 399-417. 
Sadiković, S., Smederevac, S., Mitrović, D., & Milovanović, I. (2018). Behavioral genetics foundations of relations between personality traits and satisfaction with life.Primenjena psihologija,11(4), 487-502. 
Nenadić, F., Milovanović, I., & Oljača, M. (2018). Prijemčivost za književnost u starijim razredima osnovne škole-razvoj upitnika, njegova struktura i korelati.Nastava i vaspitanje,67(2), 267-283. 
Sadiković, S., Milovanović, I., & Oljača, M. (2018). Another psychometric proof of the Abbreviated Math Anxiety Scale usefulness: IRT analysis.Applied Psychology,11(3), 301-323. 
Milovanović, I. (2018). Matematička anksioznost i postignuće na ranom osnovnoškolskom uzrastu: uloga uključenosti roditelja u podučavanje. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, 43(1), 271-287. 
Milovanović, I. i Kodžopeljić, J. (2018). Faktorska struktura i konvergentna validnost upitnika matematičke anksioznosti za učenike srednjih škola. Nastava i vaspitanje, 67(1), 113-128. 
Jovanov, M., Oljača, M i Milovanović I. (2017). Polne razlike u relacijama između vršnjačkog nasilja i osobina ličnosti kod učenika viših razreda osnovne škole. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLII (2), 323-338.  
Miličković, V., Vukićević, V. i Milovanović, I. (2017). Stavovi učenika osnovne škole prema kompetencijama nastavnika fizičkog vaspitanja: uloga pola, uzrasta i treniranja. Psihološka istraživanja, XX(2), 221-237. 
Oljača, M., Milovanović, I. i Sadiković, S. (2017). Nasilno ponašanje na višem osnovnoškolskom uzrastu: uloga pola i osobina ličnosti. Nastava i vaspitanje, 66(2), 321-336. 
Milovanović, I. (2016). Implicitne teorije inteligencije i motivacija za učenje matematike kod učenika srednjih škola. Nastava i vaspitanje, 65(3), 509-524. 
Milovanović, I. (2016). Etička pitanja primene “poboljšivača” kod dece tipičnog razvoja. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XLI (2), 289-304. 
Pekić, J. i Milovanović, I. (2016). Slika tela u adolescenciji: uloga porodičnih prilika i osobina ličnosti u poimanju vlastitog tela. U: Petrović, J. (Ur.) Slika tela, seksualnost i partnerske veze u adolescenciji (str. 21-34). Filozofski fakultet, Novi Sad. 
Dinić, B., Kodžopeljić, J., Sokolovska, V., & Milovanović, I. (2016). Empathy and violence among adolescents: Moderation effect of gender. School Psychology International, 37(4), 359-377. 
Milovanović, I., Pekić, J. i Kodžopeljić, J. (2016). Osobine ličnosti, načini kažnjavanja i školska nedisciplina. Primenjena psihologija, 9(2), 219-235. 
Pekić, J., Kodžopeljić, J. i Milovanović, I. (2016). Polne i uzrasne razlike u ispoljavanju nedisciplinovanog ponašanja tokom nastave. Nastava i vaspitanje, 65 (2), 247-262. 
Nikolašević, Ž., Ignjatović-Bugarski, V., Milovanović, I. i Raković, S. (2014). Inteligencija i školsko postignuće u svetlu naslednih i sredinskih činilaca. Primenjena psihologija, 7(3), 381-400. 
Dinić, B., Sokolovska, V., Milovanović, I. i Oljača, M. (2014). Oblici i činioci školskog nasilništva i viktimizacije. Zbornik instituta za pedagoška istraživanja. 46(2), 399-424. Copyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad