Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
dr Jasmina Pekić
vanredni profesor
Angažovanost na predmetima
Osnovne akademske studije

Master akademske studije

Doktorske studije

Predmeti starih i drugih studijskih programa »

Odabrana bibliografija
Franceško, M., Kodžopeljić, J., Štula, J. i Mihić, V. (2005). Evropski identitet u Srbiji i Crnoj Gori: Relacije sa psihološkim i sociodemografskim faktorima. U: M. Franceško i M. Zotović (Ur). Ličnost u višekulturnom društvu: Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji, Novi Sad: Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta,(str. 34-58). 
Štula, J. (2005). Povezanost socioekonomskog statusa i kulturnopedagoškog nivoa porodice. U: M. Franceško i M. Zotović (Ur.) Ličnost u višekulturnom društvu: Psihosocijalni aspekti društvene tranzicije u Srbiji,Novi Sad: Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta, (str. 225-238). 
Štula, J. (2006). Intelektualne sposobnosti i osobine ličnosti kao prediktori uspešnosti matematički darovitih srednjoškolaca. Psihologija, 39 (4), 491-507. 
Kodžopeljić, J., Štula, J. i Genc, L. (2006). Konstrukcija skale za merenje vaspitnih stavova. U: E. Kamenov (Ur.) Evropske dimenzije reforme sistema obrazovanja i vaspitanja, Novi Sad: Odsek za pedagogiju Filozofskog fakulteta, (str. 467-474). 
Štula, J. (2007). Pregled teorijskih koncepcija darovitosti. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXIII-1, 203-217. 
Štula, J. (2007). Struktura uspešnosti muzički darovitih srednjoškolaca. U: M. Biro i S. Smederevac (Ur.) Psihologija i društvo, Novi Sad: Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta(str. 195-207). 
Kodžopeljić J., Pekić, J. i Genc, A. (2008). Relacije između vaspitnih stavova roditelja i autoritarnosti dece. Pedagoška stvarnost, LIV (9-10), 1027-1039. 
Pekić, J. (2008). Predikcija uspešnosti u populaciji darovitih. Godišnjak Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, XXXIII-1, 203-217. 
Pekić, J. (2009). Intelektualne sposobnosti i osobine ličnosti kao prediktori uspešnosti muzički darovitih srednjoškolaca. Primenjena psihologija, 2 (2),75-93. 
Kodžopeljić, J., Pekić, J. i Genc, L. (2009). Procena vaspitnih stavova prema dvodimenzionalnom modelu vaspitanja. U: M. Zotović, J. Petrović i I. Mihić (Ur.) Psihološka procena porodice: mogućnosti i ograničenja, Novi Sad: Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta, (str. 51-62). 
Pekić, J. i Mihić, I. (2009). Koroditeljski odnosi u primarnoj porodici. U: M. Zotović, J. Petrović i I. Mihić (Ur.) Psihološka procena porodice: mogućnosti i ograničenja, Novi Sad: Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta, (str. 99-107). Copyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad