Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
dr Jasmina Pekić
vanredni profesor
Angažovanost na predmetima
Osnovne akademske studije

Master akademske studije

Doktorske studije

Predmeti starih i drugih studijskih programa »

Odabrana bibliografija
Генц, Л., Пекић, Ј. и Генц, А. (2014). Структура личности доброг наставника из перспективе студената према моделу Великих пет. Психологија, 47(1), 49-63. 
Пекић, Ј. и Kоџопељић, Ј. (2014). Дистинктивни профил породица академски даровитих адолесцената. Примењена психологија, 7(3), 449-468. 
Пекић, Ј., Миловановић, И. и Kоџопељић, Ј. (2016). Полне и узрасне разлике у испољавању недисциплинованог понашања током наставе. Настава и васпитање, LXV(2), 247-262. 
Миловановић, И., Пекић, Ј. и Коџопељић, Ј. (2016). Особине личности, начини кажњавања и школска недисциплина. Примењена психологија, 9(2), 219-235. 
Пекић, Ј. (2014). Академска даровитост: појавни облици и емпиријска позадина. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, XXXIX-1, 249-271. 
Пекић, Ј. (2016). Релације академске даровитости са гимназијским усмерењем ученика и нивоом образовања родитеља. Годишњак Филозофског факултета у Новом Саду, XLI-2, 367-395. 
Пекић, Ј. и Миловановић, И. (2016). Релације особина личности и мотивације за гледање филмова. Зборник радова Академије уметности, Универзитет у Новом саду, 4, 76-93. 
Генц, А.,Пекић, Ј., Рајић, И. и Обрадовић, Ј. (2018). Конструкција упитника подршке тугујућима: провера факторске структуре и метријских карактеристика. Примењена психологија, 11(3), 259-284.  Copyright © 2008-2023 Odsek za psihologiju, Novi Sad