Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
dr Bojan Janičić
vanredni profesor
Angažovanost na predmetima
Osnovne akademske studije

Master akademske studije

Doktorske studije

Predmeti starih i drugih studijskih programa »

Odabrana bibliografija
Janičić, B., Majstorović, N., Genc, L., (2002), Konstrukcija, merne karakteristike i faktorska struktura jedne skale za utvrđivanje vrednosne orijentacije konzervativizam-radikalizam, Ličnost u višekulturnom društvu, vol. 4, 124-133 
Smederevac, S., Novović, Z., Milin, P., Janičić, B., Pajić, D., Biro, M., (2003) Sklonost ka samohendikepiranju u situaciji očekivanog neuspeha, Psihologija, vol. 36 (1), 39-58 
Fajgelj, S., Janičić, B., (2004), Pogađanje u kognitivnom testiranju - psihometrijska analiza, Empirijska istraživanja u psihologiji, X naučni skup, Beograd 
Janičić, B., Mihić, V., Šakotić-Kurbalija, J., (2005), Odnos između evropskog i nacionalnog identiteta i rigidnosti kao crte ličnosti, Psihologija, vol. 38 (4), 461-472 
Novović, Z., Janičić, B., (2005), Diskriminativne mogućnosti Hamiltonove skale depresivnosti: ROC analiza, Psihologija, vol. 38 (4), 473-489 
Knebl, J., Janičić, B., Fajgelj, S., (2005), Kako proveriti da li je test jednodimenzionalan?, rad prezentiran na Saboru psihologa u Sokobanji. 
Kodžopeljić, J., Mihić, V., Janičić, B. (2005). Relation Between European and National Identity and Rigidity as a Personality Trait. Saopštenje na “9th European Congress of Psychology”, knjiga rezimea na CD-u (ISBN: 923717-6-5) 
Todorovski, Z., Salević–Obradović, J., Janičić, B. (2006). TMTns – Valjanost prema kriterijumu patoloških promena u endokranijumu definisanih kompjuterskom tomografijom. 54. Naučno stručni skup psihologa Srbije – Sabor, Izazovi za primenjenu psihologiju u Srbiji. Zlatibor 24-27. maj 2006. Knjiga rezimea str. 45 
Franceško, M., Kodžopeljić, J., Janičić, B. (2006). Prediktori socijalnog identiteta na dimenziji nacionalni-evropski, Sociologija, 48 (4), 309-326 Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad