Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
dr Marija Zotović
redovni profesor
Angažovanost na predmetima
Osnovne akademske studije

Master akademske studije

Doktorske studije

Predmeti starih i drugih studijskih programa »

Odabrana bibliografija
Zotović, M. (1999). Ratni stres. Postoje li otporna deca?. Beograd: Zadužbina Andrejević, str. 1-111. 
Zotović, M. (2004). Stres i mentalno zdravlje dece: studija posledica bombardovanja. Beograd: Zadužbina Andrejević, str. 1-125. 
Jerković, I., Zotović, M. (2005). Uvod u razvojnu psihologiju. Beograd: Centra za primenjenu psihologiju Društva psihologa Srbije. 
Zotović, M. (2007) (urednik). Porodice u Vojvodini: karakteristike i funkcionalnost. Novi Sad: Filozofski fakultet. 
Zotović, M. (2002). Stres i posledice stresa: prikaz transakcionističkog teorijskog modela. Psihologija, vol. 35(1-2), str. 3-23. 
Zotović, M. (2004). Prevladavanje stresa: konceptualna i teorijska pitanja sa stanovišta transakcionističke teorije. Psihologija, vol. 37(1), str. 5-32. 
Zotović, M. (2005). PTSP i depresivnost posle NATO bombardovanja: činoci individualnih razlika u reagovanju na stres. Psihologija, vol. 38(1), str. 93-109. 
Nikoloski Končar, N., Zotović, M., Hautekeete, M. (2006). Efekti bombardovanja pet godina posle: uspostavljanje ranih nefunkcionalnih kognitivnih šema kod dece. Psihologija, vol. 39(2), str. 229-246. 
Mihić, I., Zotović, M., Jerković, I. (2006). Struktura i sociodemografski korelati porodične klime u Vojvodini. Psihologija, vol 39(3), str. 297-312. 
Petrović, J., Zotović, M. (2007). Prihvaćenost u grupi vršnjaka i emocioanla kompetencija dece preadolescentnog uzrasta. Psihologija, vol.40(3), str. 431-446. Copyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad