Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
dr Aleksandra Nedić
vanredni profesor
Angažovanost na predmetima
Doktorske studije

Predmeti starih i drugih studijskih programa »

Odabrana bibliografija
Till, E., Vučković, S., Lisulov, R., Nedić, A: Maligni neuroleptični sindrom, Medicinski pregled, 11-12, 1989:419 – 423 
Lisulov, R., Nedić, A.: Terapija održavanja niskim dozama clozapina kod shizofrenije. Medicinski pregled, 1-2, 1995: 15-1 
Nedić, A.: Životni dogadjaji i razvoj duševnih poremećaja. Medicinski pregled, 1-2, 1996: 37-40 
Lisulov, R., Nedić, A.: Depresivni poremećaji . U: Popov I, Mitrović D, Stokić, S. (ured.):Zaštita mentalnog zdravlja u uslovima izbeglištva. Crveni krst Vojvodine, 1994: 46-50 
Paunović, R.V., Nedić, A., Diligenski, V., Draganić-Gajić, S.: Definicija i dijagnoza bipolarnog afektivnog poremećaja. U:Timotijev I, Jašović-Gašić, M.(ured.): Terapijske smernice za lečenje bipolarnog afektivnog poremećaja . Srpsko lekarsko društvo – psihijatrijska sekcija, 2004: 3 – 9 Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad