Obaveštenja
i aktuelnosti

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Aktuelnosti i vesti
26OKT28OKT2023
Obaveštavamo vas da će se deseti skup Savremeni trendovi u psihologiji (STuP 2023) održati od 26. do 28. oktobra 2023. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu u organizaciji Odseka za psihologiju.
Plenarni predavači na STuP 2023 biće prof. dr David Funder sa Univerziteta u Kaliforniji, Riversajd (SAD), prof. dr Chris Fullwood sa Univerziteta u Glosterširu (Velika Britanija), prof. dr Jessica de Bloom sa Univerziteta u Groningenu (Holandija) i prof. dr Peter Kinderman sa Univerziteta u Liverpulu (Velika Britanija).
Od 2013. godine sastavni deo skupa je i studentska konferencija Transferov podskup koju u saradnji sa Odsekom za psihologiju organizuje udruženje studenata psihologije "TraNSfer".
Očekujemo da ćete uzeti učešće u kreiranju kvalitetnog programa skupa, uživati u plenarnim predavanjima i dobro se zabaviti u Novom Sadu.
01DEC2023
Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu organizuje Sedmi međunarodni interdisciplinarni skup mladih naučnika Konteksti, koji će se održati 1. decembra 2023. godine, na Dan Fakulteta.

Pozivamo sve studente doktorskih studija da učestvuju na Skupu. Očekujemo radove iz sledećih oblasti: nauka o jeziku, nauka o književnosti, psihologija, pedagogija, istorija, filozofija, sociologija, žurnalistika, metode istraživanja u društveno-humanističkim naukama.
Svoju prijavu na Konferenciju možete poslati popunjavanjem formulara koji se nalazi na sajtu Skupa, najkasnije do 20. avgusta 2023. godine. Sve naknadno pristigle prijave neće biti uzete u razmatranje.

Radni jezici Skupa su srpski, engleski, nemački, francuski, italijanski, ruski, španski, mađarski, rumunski, rusinski, slovački i drugi jezici koji se izučavaju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
24MAJ2023
STAR Centar izuzetnih vrednosti za bihejvioralna istraživanja u psihologiji Filozofskog fakulteta u Novom Sadu dobitnik je nagrade „Nikola Rot“ koju Društvo psihologa Srbije dodeljuje za naročiti doprinos institucija i organizacija u promovisanju psihološke nauke i struke. STAR Centar je 2022. godine akreditovan od strane Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacije Republike Srbije kao centar izuzetnih vrednosti. Ovo je prvi i jedini centar izuzetnih vrednosti u oblasti društvenih nauka u Srbiji i jedini centar u Srbiji u kojem se sprovode istraživanja iz bihejvioralne genetike, uključujući prvu blizanačku i epigenetičku studiju na ljudima. Registar blizanaca koji je osnovan u okviru STAR centra trenutno obuhvata oko 3600 blizanaca, članova njihovih porodica i članova porodica s decom koja nisu blizanci, a koje pružaju doprinos razvoju naučnih istraživanja važnih psiholoških feneomena. Važnost bihejvioralne genetike za razvoj psihologije kao struke ogleda se u uvođenju najnovijih rezultata istraživanja o odnosima nasleđa i sredine u različite aspekte psihološke delatnosti ali i edukaciju najširih slojeva društva o činiocima koji utiču na mentalno zdravlje.

Članovi STAR Centra su pokrenuli prvi projekat otvorene nauke u Srbiji, pod nazivom BEOPEN, u kom su učestvovali svi državni univerziteti i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i koji je rezultirao kreiranjem Nacionalnog portala otvorene nauke (https://open.ac.rs/) i nizom institucionalnih repozitorijuma za otvoreni pristup rezultatima naučnog rada. Ove aktivnosti direktno doprinose većoj vidljivosti i dostupnosti naučnih istraživanja, budući da omogućuju svim ljudima slobodan uvid u najvažnija naučna dostignuća. Pored toga, STAR Centar već niz godina uređuje kolekciju upitnika (http://star.ff.uns.ac.rs/upitnici.php) na srpskom u javnom domenu, čime se olakšava pristup otvorenim upitnicima svim istraživačima u zemlji.

Članovi STAR Centra su prvi u Srbiji pokrenuli projekte građanske nauke, koji imaju za cilj da kroz saradnju naučnika i volontera odgovore na važne naučne probleme, otvarajući nauku za društvo i sve građane. Tokom pandemije korona virusa, članovi STAR Centra su sproveli prvo istraživanje o psihološkim reakcijama na pandemiju (https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2020.02133/full), koji je kao projekat građanske nauke okupio 1526 ispitanika koji su svakodnevno učestvovali u studiji. Projekat i njegovi rezultati su bili promovisani u najvažnijim medijima, ukazujući na važnost psihologije kao nauke i kao struke za zdravlje stanovništva ( npr. Glas Amerike, TV Prva i sl.). Članovi STAR Centra su autori prvog Vodiča za građansku nauku u Srbiji (http://star.ff.uns.ac.rs/genius/vodic_za_gradjansku_nauku.pdf) koji pruža sve neophodne informacije za sprovođenje projekata građanske nauke i koji treba da ohrabri građane da se aktivno uključe u naučna istraživanja, kao da ih sami iniciraju.
05MAJ2023
Članovi Odseka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu izražavaju duboko žaljenje povodom tragičnih događaja koji su se desili u OŠ „Vladislav Ribnikar“ u Beogradu, kao i u Duboni i Malom Orašju. Porodicama i prijateljima ubijenih izražavamo iskreno saučešće, a povređenima želimo što brži i potpun oporavak.

Trenutno je najvažnije da svi uložimo napor kako bismo vratili poljuljani osećaj bezbednosti.

Učesnici traumatskih događaja, njihovi svedoci kao i svi koji su na bilo koji način uključeni u ove tragedije mogu tokom narednog perioda da osete pojačane reakcije straha, nesigurnosti, uznemirenosti, tuge.

Ukoliko Vama ili nekom od Vaših bližnjih bude bila potrebna psihološka podrška, možete se obratiti na sledeće kontakte:

NADEL
Nacionalna Dečija Linija 116 111
Savetodavni telefon za roditelje 0800 007 000

Centar SRCE
0800 300303

Centar za mentalno zdravlje
011 3612467

Institut za mentalno zdravlje (za podršku porodicama stradalih, nastavnicima i učenicima kojima je potrebna psihološka pomoć i podrška)
063 8681757
063 8682217

Ukoliko ste psiholog i želite da pružite besplatnu psihološku podršku možete se javiti Društvu psihologa Srbije koje okuplja volontere prijavom na sajt https://www.dps.org.rs/2023/3846/.

Osnovne smernice kako pomoći deci i odraslima nakon školske pucnjave možete naći u ovoj izjavi Insitituta za mentalno zdravlje: https://imh.org.rs/news.php?id=256.
17APR2023
U cilju efikasnijeg informisanja i boljeg predstavljanja Odseka za psihologiju, ažurirali smo i osavremenili našu prezentaciju na internetu.

Novi veb-sajt je interaktivniji, bogatiji informacijama i prilagođen je pregledanju na mobilnim uređajima.

Zbog reindeksiranja sadržaja i zamene fakultetskog servera, u narednom periodu mogu se javljati greške ili sporije učitavanje stranica. Molimo vas da imate razumevanja. Sve eventualne primedbe i sugestije možete poslati na adresu dpajic@ff.uns.ac.rs.

Nadamo se da ćete biti zadovoljni novim izgledom i funkcionalnostima našeg i vašeg veb-sajta!

Srdačan pozdrav,
Odsek za psihologiju
Kontakt
Adresa Filozofski fakultet u Novom Sadu
Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
Srbija
Telefon i imejl

Sekretar Odseka

Jasna Milošević
+381 21 458 948
psiholog@ff.uns.ac.rs

Šef Odseka

dr Ljiljana Mihić

Zamenik šefa Odseka

dr Bojana Dinić
Koordinatori

Osnovne studije

dr Petar Čolović (1. godina)
dr Bojana Bodroža (2. godina)
Dragana Jelić (3. godina)
dr Ivana Jakovljev (4. godina)

Masterske studije

dr Dejan Pajić

Doktorske studije

dr Jasmina Pekić
Studentska služba FF

Referent

Mirjana Ćeran
+381 21 485 3971
mceran@ff.uns.ac.rs

Masterske studije

masterstudije@ff.uns.ac.rs

Doktorske studije

doktorskestudije@ff.uns.ac.rs
Copyright © 2023 Odsek za psihologiju
Filozofskog fakulteta u Novom Sadu