Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Master akademske studije
Predmeti master akademskih studija »
Kompetencije master psihologa »

Master akademske studije psihologije se izvode tokom jedne akademske godine. Ukupan broj ESPB bodova koje student treba da skupi je 60. Student koji završi ovaj studijski program stiče naziv: Master psiholog.

Upis kandidata na master akademske studije psihologije se vrši na osnovu konkursa koji raspisuje Univerzitet u Novom Sadu a sprovodi Odsek za psihologiju Filozofskog fakulteta. Da bi kandidat konkurisao za upis na prvu godinu master akademskih studija treba da ima završene osnovne akademske studije psihologije obima 240 ESPB bodova po akreditovanom studijskom programu.

Master akademske studije psihologije organizovane su kroz četiri modula: modul Opšta psihologija, modul Klinička psihologija, modul Industrijsko-organizaciona psihologija i modul Razvojna i pedagoška psihologija. Svaki modul sadrži dve grupe predmeta. Prva grupa su obavezni predmeti, u okviru kojih se proučavaju oblasti temeljne za razumevanje osnovnih teorijskih pretpostavki i sistema znanja na kojima se zasnivaju različite oblasti psihologije. Druga grupa predmeta su izborni predmeti, koncipirani tako da obezbeđuju dalju i dodatnu specijalizaciju za neku uže stručnu oblast psihologije. Biranjem određenog modula, studenti su obavezani da prikupe od 9 do 24 ESPB bodova polaganjem obaveznih predmeta tog modula, a ostatak bodova mogu da prikupe sa liste izbornih predmeta, koju čine izborni predmeti s tog modula, ali i obavezni i izborni predmeti s drugih modula u okviru istog studijskog programa.

Zajednička osnova na modulima iznosi 30 ESPB bodova (studijsko-istraživački rad i master rad), a po 30 ESPB bodova prikuplja se na pojedinačnim modulima. Predmeti na pojedinačnim modulima se na ostalim modulima pojavljuju kao izborni, što čini još 10 do 15% zajedničke osnove.

Nije predviđen izbor predmeta sa drugih studijskih programa.

U okviru modula Opšta psihologija u prvom semestru12 ESPB student ostvaruje kroz obavezne predmete iz bazičnih teorijskih i istraživačkih disciplina, dok se kroz izborne predmete iz oblasti Opšte psihologije ostvaruje još 12 ESPB, a 6 ESPB izborom predmeta iz različitih drugih teorijskih i/ili primenjenih oblasti psihologije. U drugim semestru, studijsko-istraživački rad koji je u funkciji izrade master rada nosi 10 ESPB, a sam master rad nosi 20 ESPB.

U okviru modula Klinička psihologija u prvom semestru student ostvaruje 18 ESPB kroz izborne predmete koji obavezno moraju biti iz oblasti Kliničke psihologije i 12 ESPB kroz izborne predmete koji, pored oblasti Kliničke psihologije, mogu biti i iz drugih primenjenih i/ili bazičnih psiholoških disciplina. Drugi semestar je predviđen za studijsko-istraživački rad (10 ESPB) i izradu master rada (20 ESPB).

U okviru modula Industrijsko-organizacijska psihologija u prvom semestru student ostvaruje 24 ESPB kroz obavezne predmete iz oblasti Industrijske i Organizacijske psihologije, a 6 kredita kroz izborne predmete koji su iz drugih primenjenih i/ili bazičnih psiholoških disciplina. Drugi semestar je predviđen za studijsko-istraživački rad (10 ESPB) i izradu master rada (20 ESPB).

U okviru modula Razvojna i pedagoška psihologija u prvom semestru 9 ESPB ostvaruje se kroz obavezne predmete iz oblasti Razvojne psihologije i Psihologije obrazovanja. Dok se 15 ESPB ostvaruje kroz izborne predmete iz ovih, ali i drugih oblasti psihologije. Studijsko-istraživački rad u okviru ovog modula podeljen je između prvog i drugog semestra i to na taj način da u prvom semestru SIR nosi 6 ESPB, a u drugom 4 ESPB. Ovakva podela učinjena je kako bi se u drugom semestru u okviru ovog modula mogla organizovati Metodička praksa koja nosi 6 ESPB, a potrebna je za sticanje nastavničkih kompetencija. Kao i u ostalim modulima, u drugom semestru 20 ESPB predviđeno je za izradu i odbranu master rada.

Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad