Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Spisak predmeta za koje je postavljena
dodatna literatura ili materijal
Osnovne akademske studije
Bihejvioralna genetika
Dijagnostička procena ličnosti
Eksperimentalna istraživanja u psihologiji
Fiziološke osnove psihičkih pojava
Istraživačke metode i tehnike u industrijskoj/organizacijskoj psihologiji
Klinička procena inteligencije
Klinički praktikum
Kognitivni procesi (2008)
Kognitivni procesi
Kognitivni razvoj
Korelaciona istraživanja u psihologiji
Kritički pristupi psihologiji
Kroskulturalna psihologija
Metodologija eksperimentalnih istraživanja i etički kodeks (2008)
Metodologija psiholoških istraživanja
Multivarijatna analiza
Napredna statistika
Osnovi humane genetike
Osnovi kliničke psihologije
Osnovi mentalnog zdravlja
Osnovi psihologije ličnosti
Osnovi socijalne psihologije
Osnovni kurs iz Kognitivno bihevioralne psihoterapije
Percepcija
Praktikum iz rane intervencije
Praktikum iz ranog razvoja
Principi psihološkog testiranja
Procena ličnosti (2008)
Procena ličnosti
Psihologija ličnosti
Psihologija mentalnih poremećaja 1
Psihologija mentalnih poremećaja 2
Psihologija organizacijskog ponašanja
Psihologija polnih razlika
Psihologija roditeljstva i porodice
Psihologija sporta
Psihologija svesti
Psihološki modeli promene ponašanja
Psihometrija 1
Psihometrija 2
Razvojna psihologija 2
Savetodavni rad sa porodicom
Socijalna psihologija
Socio-emocionalni razvoj
Tehnike anketnih istraživanja
Teorijski modeli studije slučaja
Učenje i memorija
Uvod u kognitivne neuronauke (2008)
Uvod u psihologiju
Uvod u statistiku
Zdravstvena psihologija

Diplomske akademske studije
Akademske veštine
Empirijske osnove psihopatologije (2008)
Istraživačke metode i tehnike u industrijskoj/organizacijskoj psihologiji (2008)
Klinički praktikum (2008)
Metodologija istraživanja u psihoterapiji (2008)
Napredni kurs iz Kognitivno bihevioralne psihoterapije
Predškolska psihologija-metodika rada u predškolskim ustanovama
Principi psihološkog profilisanja
Procena ličnosti (2008)
Projektivne tehnike
Psihodinamika i procena poremećaja ličnosti
Psihologija nasilja
Psihološki modeli promene ponašanja (2008)
Radna etika
Savremene teorije psihopatologije
Socijalna inkluzija i psihologija tolerancije
Specijalna psihopatologija (2008)
Uvod u kognitivne neuronauke

Doktorske studije
Konceptualne osnove psiholoških disciplina
Modeli saznanja i objašnjenja u psihologiji
Odabrana poglavlja iz industrijske/organizacijske psihologije
Odabrane teme iz metodologije psiholoških istraživanja
Odabrane teme savremene statistike
Opažanje svetline i boja (2008)

Stari i drugi studijski programi
Kvantitativne metode u psihologiji
Opšta psihologija 2
Primena statističkih metoda u medicini
Psihologija javnog mnjenja - medijske studije
Razvojna psihologija na mađarskom jeziku
Socijalna psihologija - sociolozi
Socijalna psihologija-socijalni radCopyright © 2008-2023 Odsek za psihologiju, Novi Sad