Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Spisak predmeta za koje je postavljena
dodatna literatura ili materijal
Osnovne akademske studije
Bihejvioralna genetika
Dijagnostička procena ličnosti
Eksperimentalna istraživanja u psihologiji
Fiziološke osnove psihičkih pojava
Interakcija čovek-računar
Istorija psihologije
Istraživačke metode i tehnike u industrijskoj/organizacijskoj psihologiji
Klinička procena inteligencije
Klinički praktikum
Kognitivni procesi (2008)
Kognitivni procesi
Korelaciona istraživanja u psihologiji
Kritički pristupi psihologiji
Kroskulturalna psihologija
Metodologija eksperimentalnih istraživanja i etički kodeks (2008)
Metodologija korelacionih istraživanja i etički kodeks (2008)
Metodologija psiholoških istraživanja
Motivacija i emocije
Multivarijatna analiza
Napredna statistika
Osnovi humane genetike
Osnovi kliničke psihologije
Osnovi mentalnog zdravlja
Osnovi psihologije ličnosti (2008)
Osnovi psihologije ličnosti
Osnovi psihoterapije
Osnovi socijalne psihologije
Osnovni kurs iz Kognitivno bihevioralne psihoterapije
Percepcija
Procena ličnosti
Procena ličnosti (2008)
Psihologija javnog mnjenja
Psihologija ličnosti
Psihologija mentalnih poremećaja 1
Psihologija mentalnih poremećaja 2
Psihologija partnerskih odnosa
Psihologija polnih razlika
Psihologija roditeljstva i porodice
Psihologija svesti
Psihološka informatologija
Psihološki modeli promene ponašanja
Psihološko savetovanje
Psihometrija 1
Psihometrija 1 (2008)
Psihometrija 2
Razvojna psihologija 1
Razvojna psihologija 2
Savetodavni rad sa porodicom
Savetodavni rad u školi
Socijalna psihologija
Tehnike anketnih istraživanja
Učenje i memorija
Uvod u kognitivne neuronauke (2008)
Uvod u psihologiju
Uvod u statistiku

Diplomske akademske studije
Akademske veštine
Eksperimentalna psihologija (2008)
Empirijske osnove psihopatologije (2008)
Evaluacija psiholoških mernih instrumenata
Istraživačke metode i tehnike u industrijskoj/organizacijskoj psihologiji (2008)
Istraživanja u psihologiji ličnosti (2008)
Klinički praktikum (2008)
Metodologija istraživanja u psihoterapiji (2008)
Napredni kurs iz Kognitivno bihevioralne psihoterapije
Predškolska psihologija-metodika rada u predškolskim ustanovama
Principi psihološkog profilisanja
Principi radioničarskog rada
Procena ličnosti (2008)
Projektivne tehnike (2008)
Projektivne tehnike
Psihodinamski pravci u psihologiji ličnosti (2008)
Psihologija individualnih razlika (2008)
Psihologija porodice (2008)
Psihološki modeli promene ponašanja (2008)
Razvoj u alternativnom porodičnom smeštaju
Savremene teorije psihopatologije (2008)
Savremene teorije psihopatologije
Sistemska porodična psihoterapija (2008)
Socijalna inkluzija i psihologija tolerancije
Specijalna psihopatologija (2008)
Uvod u kognitivne neuronauke

Doktorske studije
Konceptualne osnove psiholoških disciplina
Modeli saznanja i objašnjenja u psihologiji
Napredne psihometrijske tehnike
Odabrane teme iz metodologije psiholoških istraživanja
Odabrane teme savremene statistike
Opažanje svetline i boja (2008)

Stari i drugi studijski programi
Kvantitativne metode u psihologiji
Opšta psihologija 2
Primena statističkih metoda u medicini
Socijalna psihologija - sociolozi
Statistički softverCopyright © 2008-2017 Odsek za psihologiju, Novi Sad