Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Predmeti osnovnih akademskih studija
Opis studijskog programa »

I semestar

  1. Eksperimentalna istraživanja u psihologiji
  2. Fiziološke osnove psihičkih pojava
  3. Osnovi humane genetike
  4. Percepcija
  5. Uvod u psihologiju
  6. Uvod u statistiku
  7. Strani jezik po izboru »

II semestar

  1. Biološka psihologija
  2. Korelaciona istraživanja u psihologiji
  3. Motivacija i emocije
  4. Napredna statistika
  5. Učenje i memorija
  6. Strani jezik po izboru »

III semestar

  1. Multivarijatna analiza
  2. Osnovi psihologije ličnosti
  3. Osnovi socijalne psihologije
  4. Psihometrija 1
  5. Razvojna psihologija 1
  6. Strani jezik po izboru »

IV semestar

  1. Psihologija inteligencije
  2. Psihologija ličnosti
  3. Psihometrija 2
  4. Razvojna psihologija 2
  5. Socijalna psihologija
  6. Strani jezik po izboru »

V semestar

  1. Osnovi kliničke psihologije
  2. Osnovi mentalnog zdravlja
  3. Psihologija mentalnih poremećaja 1
  4. Škole i pravci u psihologiji
  5. Prva grupa izbornih predmeta (potrebno je 3 ESPB) »
  6. Druga grupa izbornih predmeta (potrebno je 6 ESPB) »

VI semestar

  1. Osnovi industrijske/organizacijske psihologije
  2. Osnovi psihologije obrazovanja
  3. Osnovi psihoterapije
  4. Psihologija mentalnih poremećaja 2
  5. Prva grupa izbornih predmeta (potrebno je 3 ESPB) »
  6. Druga grupa izbornih predmeta (potrebno je 3 ESPB) »

VII semestar

Modul industrijsko-organizacijske psihologije
  1. Istraživačke metode i tehnike u industrijskoj/organizacijskoj psihologiji
  2. Menadžment ljudskih resursa 1
  3. Psihologija organizacijskog ponašanja
  4. Grupa izbornih predmeta (potrebno je 12 ESPB) »

Modul kliničke psihologije
  1. Dijagnostička procena ličnosti
  2. Klinička procena inteligencije
  3. Psihološko savetovanje
  4. Grupa izbornih predmeta (potrebno je 15 ESPB) »

Modul opšte psihologije
  1. Kognitivni procesi
  2. Metodologija psiholoških istraživanja
  3. Psihologija javnog mnjenja
  4. Prva grupa izbornih predmeta (potrebno je 6 ESPB) »
  5. Druga grupa izbornih predmeta (potrebno je 6 ESPB) »

Modul razvojno-pedagoške psihologije
  1. Kognitivni razvoj
  2. Psihologija obrazovanja
  3. Socio-emocionalni razvoj
  4. Grupa izbornih predmeta (potrebno je 12 ESPB) »

VIII semestar

Modul industrijsko-organizacijske psihologije
  1. Menadžment ljudskih resursa 2
  2. Psihologija marketinga
  3. Stručna praksa
  4. Grupa izbornih predmeta (potrebno je 12 ESPB) »

Modul kliničke psihologije
  1. Klinički praktikum
  2. Osnovni kurs iz Kognitivno bihevioralne psihoterapije
  3. Stručna praksa
  4. Grupa izbornih predmeta (potrebno je 15 ESPB) »

Modul opšte psihologije
  1. Procena ličnosti
  2. Stručna praksa
  3. Tehnike anketnih istraživanja
  4. Prva grupa izbornih predmeta (potrebno je 6 ESPB) »
  5. Druga grupa izbornih predmeta (potrebno je 6 ESPB) »

Modul razvojno-pedagoške psihologije
  1. Praksa u obrazovanju
  2. Psihologija roditeljstva i porodice
  3. Savetodavni rad sa porodicom
  4. Savetodavni rad u školi
  5. Grupa izbornih predmeta (potrebno je 12 ESPB) »Copyright © 2008-2023 Odsek za psihologiju, Novi Sad