Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Osnovi mentalnog zdravlja
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:obavezan
Semestar:5
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (269.7 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Zakon o zaštiti lica sa mentalnim smetnjama
 Prevencija i promocija
 Rezilijentnost
 Rezultati kolokvijuma


Copyright © 2008-2017 Odsek za psihologiju, Novi Sad