Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Psihologija traume i gubitka
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:6
Broj bodova:3
Fond časova:1 + 1

 Program predmeta (262.1 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Literatura


Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad