Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Savetodavni rad sa porodicom
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:8
Broj bodova:3
Fond časova:0 + 2

 Program predmeta (261.3 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Plan rada 2020/21.godina
 Ekološka perspektiva
 Nivoi podrške porodici


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad