Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Psihologija roditeljstva i porodice
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:8
Broj bodova:6
Fond časova:4 + 0

 Program predmeta (261.5 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Predispitne- broj bodova
 Plan rada na kursu, školska 2017/18.godina


Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad