Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Predškolska psihologija-metodika rada u predškolskim ustanovama
Osnovne informacije
Nivo studija:diplomske akademske studije
Status:izborni
Semestar:1
Broj bodova:3
Fond časova:2 + 1

 Program predmeta (259.8 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 opste osnove predskolskog programa
 pravilnik o socijalnoj zastiti u predskolskim ustanovama
 Pravilnik o programu rada strucnih saradnika
 Prirucnik za diversifikaciju programa predskolske ustanove
 Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 Praktikum za diversifikaciju
 Dodatni i specijalizovani programi-pravilnik


Copyright © 2008-2017 Odsek za psihologiju, Novi Sad