Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Psihometrija 2
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:obavezan
Semestar:4
Broj bodova:5
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (258.9 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Prvi domaći
 P2 00 Uvodni čas
 P2K1 01 G-teorija, Image, faktorski m.m.
 P2K1 02 TAO
 P2K1 03 Raschov model, analiza fitovanja, drugi TAO modeli


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad