Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Uvod u psihologiju
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:obavezan
Semestar:1
Broj bodova:3
Fond časova:2 + 0

 Program predmeta (260.7 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 UP - okvirni plan rada
 UP - beleške 1
 UP - beleške 2
 UP_literatura za I deo pismenog
 UP - ZADATAK 1
 UP - ZADATAK 2
 UP - ZADATAK 3
 UP_literatura za II deo pismenog
 UP - beleške 3
 UP - ZADATAK 4
 UP-evidencija_1617


Copyright © 2008-2017 Odsek za psihologiju, Novi Sad