Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Psihologija mentalnih poremećaja 1
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:obavezan
Semestar:5
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (267.0 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Uvod i elementi nenormalnosti
 Anksioznost, GAD i SF
 Panicni poremecaj
 Klasifikacija
 OCD
 Specificne fobije
 Somatoformni poremećaji
 poremecaji svesti
 poremecaji paznje
 Poremecaji pamcenja
 poremecaji afektiviteta
 Poremecaji misljenja
 Poremecaji opazanja


Copyright © 2008-2017 Odsek za psihologiju, Novi Sad