Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Kognitivni procesi
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:7
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (272.4 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Nastavni plan 2021.
 Vežbe 1KP
 Cas 1 KogProcesi
 Cas 2 KogProcesi
 Vežbe 2KP
 Cas 3 KogProcesi
 Cas 4 KogProcesi
 Cas 5 KogProcesi
 Cas 6 KogProcesi
 Vežbe 5KP
  Cas 7 KogProcesi
 Cas 8 KogProcesi
 Cas 9 KogProcesi
 Cas 10 KogProcesi
 Predispitni bodovi 2021


Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad