Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Uvod u kognitivne neuronauke
Osnovne informacije
Nivo studija:diplomske akademske studije
Status:izborni
Semestar:1
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (269.9 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Tekst_koji_nedostaje_na_strani_292_u_knjizi
 Nastavni Plan 2021
 1 Cas Uvod Istorijat
 Cas 2 Metode
 Cas 3 percepcija 1
 Cas 3 percepcija 2
 Cas 5 Akcija Svest
 Cas 6 Pažnja
 Cas 7 San


Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad