Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Psihologija nasilja
Osnovne informacije
Nivo studija:diplomske akademske studije
Status:izborni
Semestar:1
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (270.3 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Literatura
 Literatura za temu razvojnih aspekata nasilnog ponašanja
 Plan rada


Copyright © 2008-2021 Odsek za psihologiju, Novi Sad