Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Socio-emocionalni razvoj
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:7
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (261.7 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Psihodinamske teorije socioemocionalnog razvoja
 Erikson
 teorija AFV
 emocionalna kompetencija
 razvoj empatije
 radna sveska primer 1
 radionice 1
 radionice 2
 radni list primer 2
 orijentaciona ispitna pitanja
 razvoj emocionalne regulacije


Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad