Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Socio-emocionalni razvoj
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:7
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (261.7 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Psihodinamske teorije socioemocionalnog razvoja
 radna sveska primer 1
 radionice 1
 radionice 2
 radni list primer 2
 TAV
 koncept orijentacije na um
 Erikson
 Razvoj empatije
 razvoj emocionalne kompetencije
 predispitne aktivnosti - bodovi
 Orijentaciona ispitna pitanja


Copyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad