Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Kognitivni razvoj
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:7
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (262.4 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Članak o teoriji uma, Kovacs 2010
 Osnovne informacije o Brunet-Lezine skali
 OSNOVNE INFO I LITERATURA ZA KURS
 UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA
 OCENE SEMINARSKIH RADOVA ŠK. 2018/19 novo


Copyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad