Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Kognitivni razvoj
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:7
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (262.4 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Uputstvo za izradu seminarskog rada
 Plan rada na kursu
 Osnovni podaci o Brune Lezin skali i Razvojnom testu Čuturić


Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad