Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Savetodavni rad sa porodicom
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:8
Broj bodova:3
Fond časova:0 + 2

 Program predmeta (261.3 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Predispitne- broj bodova
 Plan rada na kursu školska 2017/18. godina
 uputstvo za završni rad


Copyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad