Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Procena ličnosti
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:8
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (274.5 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Prevod teksta o ličnim narativima (McAdams)
 Intervju o životnoj priči
 Struktura rada
 Kratko uputstvo za interpretaciju intervjua
 kodiranje intervjua
 Prezentacija VP+2
 prezentacija licni narativi
 prezentacija intervju zivotne price


Copyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad