Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Kognitivni procesi
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:7
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (272.4 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Plan rada
 Čas1
 Čas2
 Čas3
 Čas4
 Čas5
 Čas6
 Čas7
 Čas8
 Čas9
 Čas10
 Čas11


Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad