Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Kognitivni procesi
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:7
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (272.4 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Cas 1KP
 Cas 2KP
 Cas 3KP
 Vežbe 2KP
 Vežbe 3KP
 Cas 4KP
 Cas 5KogPro
 Cas 6KP
 NastavniPlan2018
 Cas 7KP
 Vežbe 7KP
 Cas 8KP
 Cas 9KP


Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad