Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Kognitivni procesi
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:7
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (272.4 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Cas 1KP
 Cas 2KP
 Cas 3KP
 Vežbe 2KP
 Vežbe 3KP
 Cas 4KP
 Cas 5KogPro
 Cas 6KP
 NastavniPlan2018
 Cas 7KP
 Vežbe 7KP
 Cas 8KP
 Cas 9KP
 Cas 10KP
 Cas 11KP


Copyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad