Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Evoluciona psihologija
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:8
Broj bodova:3
Fond časova:2 + 0

 Program predmeta (273.1 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 EP_plan rada_2122
 EP_ispitna pitanja_2122
 EP_repetitorijum


Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad