Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Interakcija čovek-računar
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:8
Broj bodova:3
Fond časova:1 + 1

 Program predmeta (274.2 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Uvodna anketa
 Istorijat i uloga psihologa
 Psihologija kao nauka o dizajnu
 Vežba: Dizajn korisničkog formulara
 Tehnike evaluacije u HCI
 Vežba: Posmatranje korisnika


Copyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad