Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Principi psihološkog testiranja
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:7
Broj bodova:3
Fond časova:2 + 1

 Program predmeta (267.2 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Plan rada
 CAT
 TN i TOK
 KOG 3
 Uputstvo za seminarski rad
 sintaksa
 ipsativni skorovi matrica


Copyright © 2008-2017 Odsek za psihologiju, Novi Sad