Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Socijalna psihologija
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:obavezan
Semestar:4
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (266.5 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Plan rada 2017-18
 Teme i uputsvo za esej
 Literatura za kolokvijum i ispit


Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad