Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Psihometrija 2
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:obavezan
Semestar:4
Broj bodova:5
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (258.9 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Literatura
 Uvodni čas
 P2K1 - predavanja 01
 Uputstvo za treći domaći rad
 P2K1 - predavanja 02-03
 Predlozi stavki
 P2K1 - predavanja 04


Copyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad