Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Osnovi socijalne psihologije
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:obavezan
Semestar:3
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (268.0 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Plan rada 2017-18
 Literatura za kolokvijum i ispit
 Uputstvo i teme za esej


Copyright © 2008-2017 Odsek za psihologiju, Novi Sad