Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Učenje i memorija
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:obavezan
Semestar:2
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (269.1 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Odabrane teme iz psihologije učenja
 Cas 1MiU
 Grupe za vežbe
 Cas 2MiU
 Za_seminarski
 Vežbe3_Radna_Memorija
 Cas 3MiU
 Vezbe4
 Cas 4MiU
 Vežbe5_DM2
 Cas 5MiU
 Nastavni Plan Prolece 2018
 Rezultati kolokvijuma
 Cas 6MiU
 Vežbe6_EM
 CAS 7MiU
 CAS 8MiU
 CAS 9MiU
 Seminarski radovi - ocene


Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad