Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Eksperimentalna istraživanja u psihologiji
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:obavezan
Semestar:1
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (262.0 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Raspored grupa za vežbe
 Vežbe 1 - uvodne informacije i pretraga literature
 Vežbe 2
 Vežbe 3
 Vežbe 4
 Vežbe 5 - seminarski radovi


Copyright © 2008-2017 Odsek za psihologiju, Novi Sad