Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Eksperimentalna istraživanja u psihologiji
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:obavezan
Semestar:1
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (262.0 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Vežbe 1
 Novi raspored u grupe za vežbe
 Vežbe 2
 Vežbe 3
 Vežbe 6 - APA standard
 Vežbe 6 - eksperimenti
 Prezentacije s predavanja (prvi deo)
 Literatura za kolokvijum
 Matrica za vežbe 8
 Vežbe 9 - matrica
 Rezultati kolokvijuma, školska 2018 / 2019.
 Vežbe 10 - Faktorijalni nacrti II


Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad