Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Eksperimentalna istraživanja u psihologiji
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:obavezan
Semestar:1
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (262.0 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Vežbe 1
 Novi raspored u grupe za vežbe
 Plan rada i literatura


Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad