Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Percepcija
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:obavezan
Semestar:1
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (263.1 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Grupe za vežbe
 Cas 2P
 Vezbe2P
 Cas 3P
 Vežbe 3P
 Cas 4P
 Vežbe 4P
 Cas 5P
 Vežbe 5P
 Cas 6P
 Vežbe 6P
 Rezultati kolokvijuma 2018
 Cas 7P
 Vezbe 7P
 NastavniPlan2018
 Cas 8P
 Vežbe 8P
 Vežbe 9P
 Cas 9P
 Cas 10P
 Vežbe 10P
 Cas 11P
 Cas 12P


Copyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad