Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Uvod u psihologiju
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:obavezan
Semestar:1
Broj bodova:3
Fond časova:2 + 0

 Program predmeta (260.7 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 UP-evidencija_1617
 UP_plan rada_1718
 UP_socijalni rad
 UP_metode
 UP_beleške 1.deo
 UP_literatura za ispit
 UP_zadatak 1


Copyright © 2008-2017 Odsek za psihologiju, Novi Sad