Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Uvod u psihologiju
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:obavezan
Semestar:1
Broj bodova:3
Fond časova:2 + 0

 Program predmeta (260.7 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 UP_PLAN RADA_2021/2022
 UP_LITERATURA
 UP_zadatak 1
 UP_beleske_metode
 UP_beleske 1
 UP_rezultati kolokvijuma
 UP_zadatak 2
 UP_beleske 2
 UP_bodovi za predispitne obaveze


Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad