Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Korelaciona istraživanja u psihologiji
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:obavezan
Semestar:2
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (264.5 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Frekvencijski nacrti
 Uzorkovanje 1: uzorak i populacija
 Uzorkovanje 2: Izbor nacrta uzorkovanja
 Prikupljanje podataka u neeksperimentalnim istraživanjima: test i anketa
 Rezultati kolokvijuma - školska 2019/2020. godina


Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad