Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Fiziološke osnove psihičkih pojava
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:obavezan
Semestar:1
Broj bodova:3
Fond časova:2 + 0

 Program predmeta (264.5 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Nervni sistem
 Neuron i glija
 Sinapsa
 Neurotransmiteri
 Kičmena moždina 1
 Kičmena moždina 2
 Moždano stablo i međumozak
 Diencephalon
 Kora
 Cirkadijalni ritmovi
 Dodatne motorne strukture mozga
 Metabolizam mozga


Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad