Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Uvod u statistiku
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:obavezan
Semestar:1
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (270.6 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Prezentacije sa predavanja
 Primeri zadataka sa rešenjima
 Pitanja za usmeni ispit
 :: GRUPE ZA VEŽBE ::
 Merenje
 Grafičko predstavljanje
 Mere CT i varijabilnosti
 Zet vrednosti
 Standrardna greška M
 t-test
 t-test + zavisni
 Neparametrijski
 Hi2 test
 Korelacija
 Ponavljanje


Copyright © 2008-2018 Odsek za psihologiju, Novi Sad