Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
Korisničko ime:

Lozinka:

Prijavi me »
Zdravstvena psihologija
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:8
Broj bodova:3
Fond časova:2 + 0

 Program predmeta (263.3 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 plan rada 2021
 uvod
 instrukcije za seminarski rad
 stres i bolest
 psihoneuroimunologija
 percepcija simptoma bolesti
 Odnos lekara i pacijenta
 Zdravstveno ponasanje I
 Zdravstveno ponasanje II
 Zdravstveno ponasanje III
 Odnos lekara i pacijenta-motivaciono intervjuisanje


Copyright © 2008-2022 Odsek za psihologiju, Novi Sad