Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Menadžment ljudskih resursa 2
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:8
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (264.1 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Silabus_HRM2_2018/19
 Upitnik za analizu posla_srp
 Upitnik za analizu posla_eng
 Ispitna pitanja_HRM2_2018/19
 Beleške_HRM2_2018/19


Copyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad