Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Psihologija marketinga
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:8
Broj bodova:6
Fond časova:2 + 2

 Program predmeta (269.6 Kb)

Dodatna literatura i materijal
Nema postavljenih datoteka


Copyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad