Univerzitet u Novom Sadu · Filozofski fakultet
Odsek za psihologiju
korisničko ime:

lozinka:

Prijavi me »
Psihološka informatologija
Osnovne informacije
Nivo studija:osnovne akademske studije
Status:izborni
Semestar:6
Broj bodova:3
Fond časova:1 + 1

 Program predmeta (268.4 Kb)

Dodatna literatura i materijal
 Uvodna anketa
 (Ne)naučne informacije na internetu
 Napredna pretraga baza podataka
 Deskriptori naučnih radova
 Bibliografski metapodaci
 Domaći zadatak
 Vrednovanje naučnog učinka
 SCIndeks i integracija metapodataka
 Relacione baze podataka
 Zadaci za vežbu


Copyright © 2008-2019 Odsek za psihologiju, Novi Sad